CONTACT
AANMELDEN NIEUWSBRIEF
STICHTING CLASSIC YOUNG MASTERS IS ER VOOR HET JONGE KLASSIEK TALENT, HUN OUDERS EN DOCENTEN.

driven by talent

Selectieprocedure & begeleidingstraject

Bijzonder goed presterende jonge musici krijgen de mogelijkheid mee te doen aan een Proefspel voor een commissie van vakmusici. Maximaal 25 jonge talenten kunnen worden uitgekozen voor het Proefspel. De voorselectie verloopt via een Youtube filmpje of een geluidsopname.

Jij wilt graag een professioneel musicus worden of misschien denk je dat te willen worden. Wij hebben binnen Classic Young Masters de kennis en de adviseurs die jou daarbij kunnen helpen. Want er is meer nodig dan heel goed kunnen ‘muziek maken’ om je dromen te realiseren. Er zijn veel goede jonge musici en wat is nu jouw onderscheidend vermogen? Je bent straks naast  musicus ook ondernemer. En hoe gaan je om met stress wat moet je doen om gezond te leven hoeveel uur per dag moet je studeren. Er zijn vele vragen en jij hebt ze misschien ook wel.
Als je de selectieprocedure hebt doorstaan maak je kans op een tweejarig individueel begeleidingstraject of een groepstraject en dat wordt dan helemaal betaald door Classic Young Masters. Bovendien regelen we interessante concertmogelijkheden op mooie locaties in Nederland
Pak de uitdaging, neem de kans! 

Download de inhoudelijke informatie van het begeleidingstraject

PROEFSPEL

Stap 1 in de selectieprocedure voor het begeleidingstraject is het Proefspel bedoeld voor bijzonder goed presterende jonge musici.
Aanmelden kan met het aanmeldingsformulier voor instrumenten categorie 1 of categorie 2 waar op ingevuld een programma opgesteld conform bepaalde eisen (je vindt de criteria per instrument onder de grote knoppen) en een Youtube filmpje of een geluidsopname. Bij het Proefspel wordt bepaald of men naar de volgende stap in de selectieprocedure kan; De Meesterproef. Bij de Meesterproef worden de Classic Young Masters gekozen die het begeleidingstraject aangeboden krijgen. Er is een roulatiesysteem in de instrumenten van 2 jaar.

Download het reglement


Jaar 1: Viool, Altviool, Cello, Contrabas, Blokfluit, Dwarsfluit, Hobo, Klarinet, Fagot, Saxofoon. Jaar 2: Piano, Gitaar, Harp, Trompet, Trombone, Hoorn, Zang.

Er zijn verschillende leeftijdscategorieën per instrument passend bij de fysieke mogelijkheden en niveau.

Belangrijkste doel van het Proefspel is het geven van een gewogen en beargumenteerd advies aan de deelnemer, docent en ouders door andere vakmensen dan de eigen docent.

Mee kunnen doen aan het Proefspel is een eer en een erkenning dat je als jonge musicus heel erg goed bent. Meedoen aan het Proefspel betekent ook praten met vakmensen over je prestatie, je zwakke en sterke punten. Later thuis kan de schriftelijke samenvatting van het advies nog eens gelezen en besproken worden.

15 t/m 20 jaar
15 t/m 19 jaar
12 t/m 19 jaar
14 t/m 20 jaar
12 t/m 19 jaar
15 t/m 20 jaar
15 t/m 21 jaar
15 t/m 21 jaar
15 t/m 21 jaar
15 t/m 21 jaar
De Meesterproef

Voorspelen tijdens de Meesterproef gebeurt in een feestelijke openbare setting voor publiek (Jurriaanse Zaal van De Doelen) en een breed samengestelde internationale commissie.

Maximaal zes kandidaten van het Proefspel worden toegelaten tot de Meesterproef. De Meesterproef is een feestelijke presentatie voor publiek. Een auditiecommissie bestaande uit deskundigen uit de muziekwereld en de media bepaalt wie voor het individuele begeleidingstraject in aanmerking komt. Het criterium is: voor wie is het begeleidingstraject het meest van toegevoegde waarde in zijn/haar ontwikkeling; dat hoeft dus niet altijd de meest vergevorderde kandidaat te zijn! Alle kandidaten die aan de Meesterproef deelnemen worden bijgestaan met advies en aan alle deelnemers worden workshops en concertgelegenheden geboden. Het gaat om het verbreden van kennis en inzichten door adviezen van onder andere professionele musici, in gesprek en door rapportage. Ook de docent wordt hierbij betrokken. Bij de beoordeling door de auditiecommissie van de Meesterproef gelden de volgende criteria:

Bij de Meesterproef zijn de volgende onderscheidingen beschikbaar: